fredlawson962 Cover Image
User Image
Kapağı yeniden konumlandırmak için sürükleyin
fredlawson962 Profile Picture
  • contract 1 Mesajları

  • genders Erkek
  • worldwide Yaşayan İrlanda
  • Yaklaşık
  • cosec θ = 1/sin θ sec θ = 1/cos θ cot θ = 1/tan θ sin θ = 1/cosec θ